REGULAMINY PROMOCJI

 1. REGULAMIN PROMOCJI „DWIE DOWOLNE KOSZULE ZA 199,99 ZŁ”

 

_______________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN PROMOCJI „DWIE DOWOLNE KOSZULE ZA 199,99 ZŁ”

Niniejszy Regulamin obowiązuje tylko w sklepie internetowym kubenz.pl

 

ZAKRES:

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty z kategorii KOSZULE w cenach regularnych, znajdujące się w sklepie internetowym www.kubenz.pl

2. Promocja „DWIE DOWOLNE KOSZULE ZA 199,99 ZŁ” nie łączy się z innymi promocjami.

ZASADA DZIAŁANIA:

  1. Przy zakupie dwóch dowolnych koszul, ich cena wynosi łącznie 199,99 zł.

2.    Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w czasie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW:

1. Rabat zostanie naliczony automatycznie na produkty spełniające warunki akcji, znajdujące się w koszyku Klienta.

WYKLUCZENIA:

  1. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych/objętych promocjami.

CZAS TRWANIA:

1. Promocja obowiązuje od 22.05.2018 od godz. 10:00 do odwołania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie informacje dotyczące promocji udziela Biuro Obsługi Klienta pod adresem: bok@kubenz.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzygać będzie Organizator.

3. Zarówno Uczestnicy Promocji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

ZWROTY:

1. Zwrot nieużywanych produktów (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną pod adresem WWW: https://kubenz.pl/zwroty-wymiany-reklamacje

2. W przypadku zwrotu towarów objętych działaniem promocji, zostanie wystawiony dokument korygujący całe zamówienie. Zostanie zwrócona wartość zgodna z dokumentem korygującym.