REGULAMINY PROMOCJI

 1. REGULAMINY AKCJI PROMOCYJNYCH

 

_______________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN PROMOCJI STUDNIÓWKA 2019

Niniejszy Regulamin obowiązuje tylko w sklepie internetowym kubenz.pl

 

ZAKRES:

1. Promocja obejmuje następujący asortyment: garnitury od 499,99 zł., koszule, krawaty i muchy.

ZASADA DZIAŁANIA:

1. Przy jednorazowym zakupie garnituru za min. 499,99 zł, koszulę oraz krawat lub muchę Klient otrzymuje za 1 gr/szt.

2. Klient może dowolnie łączyć produkty objęte promocją, dostępne do zakupu w sklepie internetowym pod adresem kubenz.pl

3. Po dodaniu garnituru, koszuli oraz krawata lub muchy do koszyka, promocja zostanie naliczona automatycznie.

4. Klient może wielokrotnie brać udział w promocji w czasie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW:

1. Rabat zostanie naliczony automatycznie na garnitur, koszulę oraz krawat lub muchę, znajdujące się w koszyku Klienta.

WYKLUCZENIA:

1. Promocja nie przewiduje żadnych wykluczeń ani ograniczeń.

CZAS TRWANIA:

1. Promocja obowiązuje od 12.12.2018 do odwołania. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie informacje dotyczące promocji udziela Biuro Obsługi Klienta pod adresem: bok@kubenz.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzygać będzie Organizator.

3. Zarówno Uczestnicy promocji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

ZWROTY:

1. Zwrot nieużywanych produktów (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną pod adresem WWW: https://kubenz.pl/zwroty-wymiany-reklamacje

2. W przypadku zwrotu towarów objętych działaniem promocji, zostanie wystawiony dokument korygujący całe zamówienie. Zostanie zwrócona wartość zgodna z dokumentem korygującym.